Alkoholfreie Getränke
Cola, Citro, Mineral, Spezi 0,3 l 2,20 Euro Cola, Citro, Mineral, Spezi 0,5 l 2,60 Euro Apfelsaft / Orangensaft 0,3 l 1,90 Euro Apfelsaft / Orangensaft 0,5 l 2,30 Euro Eistee / Johannesbeersaft 0,5 l 2,30 Euro Mizi ( Soda mit Citrone ) 0,3 l 1,20 Euro Mizi 0,5 l 1,70 Euro Soda 0,5 l 1,50 Euro Kaffee, Espresso 2,10 Euro Cappucchino 2,30 Euro Tee div. Sorten 1,90 Euro Red Bull 2,90 Euro Claustaler Alkoholfrei 0,5 l 3,10 Euro